szladna

Newsy

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Informatycznego.

19 marca nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Informatycznego, którego organizatorem była p. Anna Makowiec. Konkurs przeznaczony był dla uczniów z klas IV - VI i składał się z trzech etapów. W etapie pierwszym uczniowie wykonywali metodą komputerową projekt na logo informatyki. Etap drugi sprawdzał wiedzę na temat komputera i programów. Etap trzeci to sprawdzenie umiejętności posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi oraz Internetem. W konkursie udział wzięło 9 uczniów, wśród których wyłoniono uczniów z największą liczbą uzyskanych punktów:
I miejsce zajęła Patrycja Gębala
II miejsce zajęła Katarzyna Handzel
III miejsce zajęła Natalia Turaj.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, fundatorem nagród był p. Wacław Mokrzycki - firma "Mokart" oraz organizator konkursu p. A. Makowiec.

 

Sprawozdanie z uroczystości Święta Patrona.

12 marca 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładnej zaprosili gości na uroczystość Święta Patrona do „raju”. Przypomnieli sylwetkę patrona oraz przygotowali przedstawienie na motywach twórczości Kornela Makuszyńskiego pt.: „Awantura w raju” Na uroczystość przyjęli zaproszenie: gość honorowy pani Cecylia Andrusiewicz sekretarz urzędu, przewodniczący Rady Gminy pan Czesław Boruch, sołtys Stanisław Barnaś, przedstawiciele OSP w Ładnej Stanisław Młyński i Andrzej Kopacz, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Janina Boruch, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Po przywitaniu przez dyrektora szkoły Marię Łakoma szanownych gości głos zabrała pani sekretarz. Dziękując za zaproszenie zwróciła uwagę na ponadczasowe wartości, jakie przypomina młodzież szkoły prezentując dorobek patrona. Następnie głos zabrał pan przewodniczący Czesław Boruch, który dziękując za zaproszenie zwrócił uwagę na wielka dbałość gminy Skrzyszów o oświatę, stawianie na pierwszym miejscu dobra dziecka, dobrą współpracę z rodzicami.

 

Następnie pani dyrektor podziękowała za przygotowanie przedstawienia pani Beacie Sysło i pani Annie Makowiec oraz za pomoc w dekoracji panu Janowi Mucha, panu Dariuszowi Boruchowi,  pani Beacie Augustyn i pani Bogumile Olszówce. W dalszej części nagrodzono uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Plakat do cytatu Kornela Makuszyńskiego”. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował pracownikom szkoły oraz rodzicom: Jolancie Boruch, Marcie Prokop, Dorocie Gielczowskiej, Grażynie Boczniewicz, Bogumile Olszówce  za pomoc w organizacji uroczystości.

 

 

Święto Patrona Szkoły

Zdjęcia z uroczystości Święta Patrona Szkoły

Film z przedstawienia pt. "Awantura w raju"

 

 

Regulamin II Gminnego Konkursu Matematycznego.

Podobnie jak w roku ubiegłym w naszej szkole organizowany jest Gminny Konkurs Matematyczny przez nauczycielkę matematyki p. Annę Makowiec.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego - który odbywa się w macierzystej szkole, oraz finałowego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Ładnej. Na etapie gminnym uczniowie będą rozwiązywać zadania matematyczne na trzech poziomach: klasa IV, klasa V i klasa VI.

Regulamin oraz szczegółowe informacje w załączniku:

Regulamin II Gminnego Konkursu Matematycznego

 

Konkurs wielkanocny.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami  ogłasza konkurs wielkanocny. Tematyka konkursu:
- Wielkanocny Kurczaczek – klasy „0” – III
- Wielkanocny Baranek – klasy IV - VI

Oceniane będą:

  • oryginalność
  • własnoręcznie wykonane ozdoby
  • samodzielność
  • pomysłowość
  • estetyka
  • wkład pracy
    Prace muszą być podpisane (imię i nazwisko, klasa).

Prace należy dostarczyć do opiekunów SU p. Anny Makowiec i p. Katarzyny Micek do dn. 27 marca.

 
Strona 1 z 40

Ciekawostki - Nauka i Technologia

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, całkowita ilość odpadów wygenerowanych w naszym kraju w 2010 r. wynosiła 4000 kg na osobę. Plasuje to Polskę na 13. miejscu w UE.
Śląscy naukowcy uważają, że od 70 do 85 proc. dzieci badanych pod kątem wpływu zanieczyszczeń powietrza na ich układ oddechowy miało niekorzystne objawy i dolegliwości. Pojawiały się one zwykle nie w dniu gdy panował smog, ale od jednego do trzech dni później.
Dźwięki wydawane przez nietoperza, który natrafił na zdobycz, ułatwiają znalezienie pokarmu jego sąsiadom. Jak powszechnie wiadomo, nietoperze „widzą” w ciemności dzięki ultradźwiękom. Jednak smakowitego owada są w stanie wykryć za pomocą echolokacji z odległości nie większej niż około 10 metrów. Natomiast ultradźwiękowe piski innych nietoperzy, które właśnie zlokalizowały owada, mogą usłyszeć nawet ze 160 metrów. Głośne sygnały wysyłane przez polującego nietoperza niosą się znacznie dalej niż ultradźwięki odbijane przez małego owada.
Procesy życiowe w kluczowy sposób zależą od zjawisk zachodzących na błonach oddzielających wnętrze komórek od otoczenia. Dotychczas słabo poznane, mechanizmy odpowiedzialne za transport przez błonę komórkową będzie można badać szybciej i taniej – dzięki układowi mikroprzepływowemu zbudowanemu w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Układ pozwala seryjnie wytwarzać błony komórkowe i mierzyć zachodzące na nich zmiany.
Kulminacyjnym wydarzeniem upamiętniającym, przypadającą w 2015 r., 800 rocznicę przyjęcia Wielkiej Karty Swobód, uważanej za podstawę systemów politycznych w wielu krajach, będzie całogodzinne bicie w dzwony 14 czerwca 2015 r., w przededniu historycznej rocznicy.
Pięć ważnych projektów chce zrealizować w 2015 r. Europejska Agencja Kosmiczna, w tym np. użyć automatycznego ramienia do przenoszenia astronautów podczas spacerów w przestrzeni kosmicznej. Amerykańska NASA planuje m.in. wystrzelenie satelity do badania poziomu CO2 w atmosferze.