szladna

Newsy

Festyn dla niepełnosprawnych

W niedzielę 20.09.2015r. grupa tanecznej ze Szkoły Podstawowej w Ładnej zaprezentowała cztery układy taneczne na rozpoczęcie zabawy  w ramach corocznego festynu w Taurusie. Pokaz naszych uczennic spotkał się z gorącym przyjęciem uczestników, wspólna zabawa przyniosła wiele radości zarówno naszym uczniom jak i zaproszonym gościom.

Zdjęcia

 

Spotkanie z pszczelarzami

Dnia 22.IX.2015 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie dzieci z oddziału „0” z pszczelarzami z gminy. Goście opowiedzieli o swojej pracy, o pszczołach,  pokazali dzieciom strój pszczelarza. Dzieci oglądały plaster miodu wykonany przez pszczoły i skosztowały ich słodkiego wytworu. Na zakończenie spotkania otrzymały pamiątkowe malowanki przedstawiające ul i pszczoły.

Więcej zdjęć

 

Sprzątanie Świata 2015

Dnia 18.IX.2015 r. młodzież z kl. V i VI pod okiem opiekuna LOP-u zaprezentowała na forum szkoły przedstawienie zatytułowane „Podróż do Śmieciolandii”. Chłopcy i dziewczęta dobrze oddali charakter pesymistycznej dla ludzi przyszłości, w przypadku gdy zabraknie odpowiedzialności wszystkich ludzi za środowisko naturalne. Próbowali uświadomić dzieci i młodzież w kwestii edukacji na rzecz poszanowania zasobów przyrody: wody, gleby, lasów oraz selektywnej zbiórki odpadów. Społeczność szkolna zobaczyła konsekwencje niewłaściwych zachowań, które niosą opłakane skutki dla wszystkich istot, w tym również dla człowieka. Była to wyraźna zachęta do dbałości o najbliższe otoczenie.|
Po zakończeniu widowiska dyrektor szkoły pani Maria Łakoma rozdała dyplomy i nagrody w zorganizowanym przez opiekuna LOP-u wewnątrzszkolnym konkursie ekologicznym pt. ”Skutki zanieczyszczenia środowiska”. Najbardziej wymowne prace plastyczne wykonali laureaci konkursu:
Katarzyna Handzel –I miejsce,
Amelia Sysło, Weronika Pęcak – II miejsce
Aleksandra Olszówka, Agnieszka Boruch, Oliwia Gądkiewicz – III miejsce.
Wyróżnienie otrzymał Michał Skalny. Fundatorem nagród była pani J. Nowak.
22.IX.2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „sprzątanie świata 2015”. Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątano. Zbierane śmieci były segregowane, a następnie wyrzucone do odpowiednich pojemników na odpady. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akcji, a efekty ich pracy były zadowalające.


Więcej zdjęć

 

Samorząd Uczniowski

W pierwszym tygodniu września w naszej szkole przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oto jego skład:

Przewodnicząca: Katarzyna Handzel

Zastępca: Wiktoria Hanusiak

Skarbnik: Magdalena Boczniewicz

Sekcja dekoracyjna: Wiktoria Januszek, Aleksandra Olszówka, Weronika Dąbrowska

 

Opiekunowie SU: p. J. Cetnar, p. A. Makowiec

 

Akcja "Szkoło Pomóż i Ty"

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła dołącza się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szkoło Pomóż i Ty". Uczennice z klasy VI od 4 września 2015r. będą rozprowadzać wśród uczniów cegiełki - pomoce naukowe. Minimalny koszt jednej cegiełki w tym roku wynosi 1,50 zł. Zebrane w ten sposób środki szkoła przekazuje na konto Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty".
Cegiełki można zakupić u uczennic klasy VI: Aleksandry Olszówki, Wiktorii Januszek, Weroniki Dąbrowskiej, Katarzyna Handzel. Koordynatorkami szkolnej akcji są opiekunowie SU: p. Anna Makowiec i p. Joanna Cetnar.
Więcej informacji o akcji i fundacji znajdziesz na stronie: http://www.pomozity.org/pl/aktualnosci/543-akcja-szkoo-pomo-i-ty-2014.html

"Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia"
Władysław Loranc


 
Strona 1 z 49

Ciekawostki - Nauka i Technologia

Dźwięki wydawane przez nietoperza, który natrafił na zdobycz, ułatwiają znalezienie pokarmu jego sąsiadom. Jak powszechnie wiadomo, nietoperze „widzą” w ciemności dzięki ultradźwiękom. Jednak smakowitego owada są w stanie wykryć za pomocą echolokacji z odległości nie większej niż około 10 metrów. Natomiast ultradźwiękowe piski innych nietoperzy, które właśnie zlokalizowały owada, mogą usłyszeć nawet ze 160 metrów. Głośne sygnały wysyłane przez polującego nietoperza niosą się znacznie dalej niż ultradźwięki odbijane przez małego owada.
Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, całkowita ilość odpadów wygenerowanych w naszym kraju w 2010 r. wynosiła 4000 kg na osobę. Plasuje to Polskę na 13. miejscu w UE.
Śląscy naukowcy uważają, że od 70 do 85 proc. dzieci badanych pod kątem wpływu zanieczyszczeń powietrza na ich układ oddechowy miało niekorzystne objawy i dolegliwości. Pojawiały się one zwykle nie w dniu gdy panował smog, ale od jednego do trzech dni później.
Procesy życiowe w kluczowy sposób zależą od zjawisk zachodzących na błonach oddzielających wnętrze komórek od otoczenia. Dotychczas słabo poznane, mechanizmy odpowiedzialne za transport przez błonę komórkową będzie można badać szybciej i taniej – dzięki układowi mikroprzepływowemu zbudowanemu w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Układ pozwala seryjnie wytwarzać błony komórkowe i mierzyć zachodzące na nich zmiany.
Kulminacyjnym wydarzeniem upamiętniającym, przypadającą w 2015 r., 800 rocznicę przyjęcia Wielkiej Karty Swobód, uważanej za podstawę systemów politycznych w wielu krajach, będzie całogodzinne bicie w dzwony 14 czerwca 2015 r., w przededniu historycznej rocznicy.
Pięć ważnych projektów chce zrealizować w 2015 r. Europejska Agencja Kosmiczna, w tym np. użyć automatycznego ramienia do przenoszenia astronautów podczas spacerów w przestrzeni kosmicznej. Amerykańska NASA planuje m.in. wystrzelenie satelity do badania poziomu CO2 w atmosferze.